RI&E industriële bakkerijen (laatste versie 1 juli 2020)

De vakorganisaties FNV en CNV hebben i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) een RI&E instrument voor de Industriële Bakkerij opgesteld. Het RI&E instrument is er voor alle Industriële Bakkerijen in Nederland. Aan het gebruik van de RI&E zijn geen kosten verbonden. U kunt een account aanvragen door een mail te sturen naar info@veiligengezond.com.

Waarom een RI&E maken?

Het maken van de RI&E is een wettelijke verplichting. Maar het is meer dan dat. Het zorgt er ook voor dat u weet waar u winst kunt behalen als het gaat om bescherming van de medewerkers. Ook maakt de RI&E de organisatie bewust van de risico’s en de beschermende maatregelen. Bewust zijn van het risico is belangrijk voor veilig en gezond werken door de medewerkers. Door medewerkers (en hun leidinggevende) actief te betrekken, werkt u daarmee direct aan veiliger en gezonder gedrag.

Training en opleiding RI&E industriële bakkerij

Via Foodbase kunt u met korting een training volgen waarin u praktische handvatten krijgt.  

Handleidingen en tips

Om u op weg te helpen bij het maken van de RI&E zijn een aantal handleidingen opgesteld. 

tips voor het maken van de RI&e versie 1 juli 2020

snelstarthandleiding

handleiding basisgebruiker

Handleiding beheerder

 

Close