Veilig werken

Voorkomen is beter dan genezen. Door goed te kijken zie je al snel waar de grootste risico's liggen. In de bakkerijbranche zijn dat bijvoorbeeld lichamelijke belasting, machineveiligheid, hitte, geluid en blootstelling aan stoffen.


Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben verschillende instrumenten ontwikkeld om ondernemers en werknemers te helpen bij preventief werken. Op deze pagina staan alle instrumenten bij elkaar.

 

ATEX-handleiding

In iedere bakkerij is er door de aanwezigheid van meelstof mogelijk sprake van explosiegevaar. Om dit risico tot een minimum te beperken, zijn maatregelen nodig volgens de Atex-richtlijn.

Naar de ATEX-handleiding

 

 

Werken in de hitte 

Bij sommige werkzaamheden in een bakkerij kan het erg warm zijn. Naar mate de buitentemperatuur oploopt, wordt het binnen nog warmer. Werken onder te warme omstandigheden brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. 

Bekijk hier tips 

 

 

Training Veiligheidsbewustzijn

Via FoodBase kun je als bedrijf met subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf een training Veiligheid volgen.Tijdens deze training wordt direct naar de praktijk gekeken. Risico's op de werkvloer worden in kaart gebracht en er wordt nagedacht over oplossingen en het voorkomen van risico's.

Over de training Veiligheidsbewustzijn

 

 

Arbocatalogus

In de arbocatalogus voor de industriële bakkerijen is meer informatie te vinden over risico's in de bakkerijsector. Je vindt er meer over wat er geregeld moet zijn en praktische tips om risico's te verlagen. In de arbocatalogus voor industriële bakkerijen zijn ook afspraken gemaakt over trainingen voor gezond lichaamsgebruik.

Open de arbocatalogus 

 

 

RI&E Industriële bakkerijen

Het maken van de RI&E is een wettelijke verplichting. Maar het is meer dan dat. De vakorganisaties FNV en CNV hebben i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) een RI&E-instrument voor de Industriële Bakkerij opgesteld. Aan het gebruik van de RI&E zijn geen kosten verbonden.

Informatie over de RI&E

Close