Geen deelname, afwijkende regeling of dispensatie?

Besluit u om niet deel te nemen, vul dan het formulier 'Melding geen deelname Vitaliteitsregeling' in.
Om de regeling te beëindigen vult u het formulier 'Melding beëindiging deelname Vitaliteitsregeling' in.

Afwijken van de regeling kan alleen na toestemming van de Adviescommissie Arbeidsomstandigheden. Het formulier om dispensatie aan te vragen vindt u hier.

Werkgevers die relatief veel werknemers van 60 jaar en ouder in dienst hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden een compensatie aanvragen. Via dit formulier kan de compensatie worden aangevraagd.

Close