Aanmelden Vitaliteitsregeling


Aanmelden voor de vitaliteitsregeling kan via het formulier “Melding deelname Vitaliteitsregeling”.

Geef de nieuwe loongegevens door via de loonaangifte. Dit betekent:
- LET OP (verzoek Belastingdienst): vermeld 90% van de voormalige contracturen (nieuwe arbeidsduur is 80% van voormalige contracturen)
- 90% van het oude functieloon
Het Bakkers Pensioenfonds berekent op basis van de aanmelding en uw loonaangifte de juiste premie en registreert de volledige pensioenopbouw bij uw werknemer (100%). Het Bakkers Pensioenfonds brengt de volledige premie bij u in rekening (100%).


Een voorbeeld voor een aanvulling op de arbeidsovereenkomst staat in het document "Addendum arbeidsovereenkomst vitaliteitsregeling".

Close