Training veiligheid

 

Via de Nationale Bakkerij Academie (NBA) kun je als bedrijf met korting van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf een cursus veiligheid volgen.

Veiligheid is van het grootste belang op de werkvloer. Medewerkers maken iedere dag opnieuw keuzes over wat ze wel of niet doen. Hier horen ook keuzes bij tussen wel of niet veilig werken. Daarom is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van de risico’s, risico’s herkennen en erover spreken.

Tijdens deze cursus wordt direct naar de praktijk gekeken. Risico's op de werkvloer worden in kaart gebracht en er wordt nagedacht over oplossingen en het voorkomen van risico's.

 

Doel

Na afloop van deze training (2 dagdelen) is gewerkt aan: 

- Preventief bewustzijn van álle risico’s (groot én klein) in aanloop, tijdens en na het werk.

- Risico’s herkennen, erkennen en doeltreffende maatregelen kunnen nemen om de risico’s voorkomen.

- Adequate voorstellen en/of oplossingen bedenken om de risico’s voor iedereen in de toekomst uit te sluiten.

Close