Veilig werken

Voorkomen is beter dan genezen. Door goed te kijken zie je al snel waar de grootste risico's liggen. In de bakkerijbranche zijn dat bijvoorbeeld lichamelijke belasting, machineveiligheid, hitte, geluid en blootstelling aan stoffen. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben verschillende instrumenten ontwikkeld om ondernemers en werknemers te helpen bij preventief werken. Denk daarbij aan de ATEX handleiding, de RI&E en de arbocatalogus. In de arbocatalogus voor industriële bakkerijen zijn ook afspraken gemaakt over trainingen voor gezond lichaamsgebruik. Op deze pagina staan alle instrumenten bij elkaar.

Close